Chmura Sinersio
wspiera 46 wersji
systemów Windows
i Linux

Chmura prywatna Sinersio jest wyizolowaną, wirtualną infrastrukturą, w ramach której możesz zarządzać swoim prywatnym środowiskiem IT.

Chmura prywatna jest dostarczana w modelu IaaS/PaaS (ang. Infrastructure as a Service, Platform as a Service). Oznacza to, że całe środowisko jest traktowane jako usługa, dzięki czemu możesz dynamicznie je zmieniać (np. wielkość i pojemność zasobów), masz możliwość wyboru komponentów składowych o różnych parametrach SLA oraz możesz korzystać z elastycznych form płatności.

W skład wirtualnej infrastruktury
należącej do chmury prywatnej
wchodzą podstawowe komponenty, tj.:

instancje maszyn wirtualnych
wirtualne zasoby dyskowe
wirtualne sieci

Elastyczność i skalowalność chmury prywatnej Sinersio daje możliwość tworzenia zarówno prostych jak i skomplikowanych środowisk IT, wspierających realizację wszystkich procesów IT w Twojej firmie.

Możliwości chmury wyjątkowo ogranicza próba odwzorowania w środowisku usługodawcy, identycznych warunków (…), jak w przypadku dysponowania własną infrastrukturą.

(Źródło ITWiz.pl)