Migracja do chmury

Migracja do chmury obliczeniowej lub pomiędzy istniejącymi już środowiskami chmurowymi, to migracja której głównym obszarem wrażliwości jest składowanie i przetwarzanie danych przez podmioty zewnętrzne często w wielu lokalizacjach. Wyjątkowo duży nacisk podczas procesu migracji kładziemy na zabezpieczenie prywatności, mobilności, integralności danych i aplikacji oraz ciągłości prowadzenia biznesu.

Cele migracji:

 • Poprawa dostępności i przejrzystości danych.
 • Zwiększenie automatyzacji procesów biznesowych.
 • Poprawa efektywności wykorzystania zasobów.
 • Konsolidacja środowisk IT różnych działów w firmie, aby poprawić komunikację.
 • Zwiększenie stopnia specjalizacji usług.

Priorytetem inwestycji w IT w najbliższych dwóch latach
będzie migracja do chmury. (Źródło CRN 2016)

Skąd takie
zainteresowanie chmurą?

 • Zmiana świadomości użytkowników
 • Nowy model prowadzenia biznesu
 • Trend przechodzenia z Capex (koszty inwestycyjne) na Opex (koszty operacyjne)
 • Niespotykana dotychczas skalowalność środowisk IT
 • Planowanie i zarządzanie zasobami w modelu agile (zwinnego działania)
 • Gwarancja stałego i profesjonalnego wsparcia
 • Dostęp do najnowszych technologii

Dlaczego klienci
zmigrowali do chmury Sinersio ?

 • Zbilansowanie wydatków na infrastrukturę IT
 • Rozwiązanie problemów spadku wydajności
 • Realizacja na bieżąco zapotrzebowania na moc obliczeniową (sezonowość, ilość projektów)
 • Szybki dostęp do środowisk aplikacyjnych: testowych, deweloperskich, produkcyjnych
 • Przechowywanie danych w polskim data center
 • Ciągłość dostępu dla systemów specjalistycznych
 • Krótki czas wdrożenia usług