Planowanie ciągłości działania jest dla organizacji naturalnym sposobem ochrony przed skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń. Zbudowanie strategii działania w sytuacjach awaryjnych ma na celu uniknięcie przestojów lub całkowitego zablokowania działalności.

Sinersio Disaster Recovery Center to usługa zabezpieczająca klientów przed niespodziewanymi awariami lub zdarzeniami losowymi.

Posiadanie centrum zapasowego w innej lokalizacji stanowi zabezpieczenie w przypadku awarii środowiska lokalnego wewnątrz firmy.

Dzięki wdrożonym politykom bezpieczeństwa danych i ciągłości działania przełączenie na systemy zapasowe odbywa się automatycznie, a jasne procedury działania ograniczają potencjalne straty powodowane przestojem.

W ramach usługi DRC oferujemy biuro zapasowe, ponieważ współczesne środowisko biznesowe wymaga nieustającego kontaktu z klientami, dostawcami, partnerami. Nawet krótkotrwała przerwa może skutkować stratami w postaci utraconych zamówień, niedotrzymanych terminów, a także utratą niezadowolonych klientów.