Sinersio Virtual Data Center (SVDC) to najbardziej zaawansowana technologicznie usługa polegająca na udostępnianiu przez Sinersio infrastruktury własnego Data Center składającej się z serwerów, systemów pamięci masowej i zasobów sieciowych, a także aplikacji Panel SVDC, dzięki której użytkownik może samodzielnie konfigurować swoje środowisko IT.

SVDC zapewnia pełną separację logiczną każdego klienta w sposób uniemożliwiający ingerencję w zasoby przez osoby nieuprawnione. Każdy zarejestrowany klient i jego użytkownik ma możliwość samodzielnego konfigurowania i definiowania nie tylko wielkości zasobów sprzętowych w postaci serwerów czy też pamięci masowych, ale również będzie posiadał kontrolę nad przydzieloną mu infrastrukturą sieciową składającą się z urządzeń typu router, firewall i load-balancer.

W ramach platformy SVDC użytkownik otrzymuje pełen dostęp do następujących elementów:

  • zarządzanie serwerami (włącz/wyłącz, zmiana wielkości zasobów RAM/CPU, administracja na poziomie root/administrator)
  • zarządzanie storage (zmiana wielkości storage/dysku)
  • zarządzanie firewall
  • zarządzanie routerem (wszystkie uruchamiane serwery znajdują się w sieci prywatnej, a ich udostępnienie w sieci internet następuje poprzez router).

Środowisko serwerowe Sinersio Data Center zbudowane jest na bardzo wydajnej platformie hybrydowej łączącej elementy platformy wirtualizacyjnej opartej o cztery wirtualizatory oraz bare metal bazujący na wysokowydajnej infrastrukturze IT.

Każdy z elementów infrastruktury jest redundantny, a funkcja live migration zapewnia nieprzerwaną pracę w przypadku awarii sprzętowych serwera lub macierzy dyskowej.

SLA wynosi 99,9 % w skali miesiąca.

Snapshot pozwala zrobić obraz całej maszyny wirtualnej. Zapisywany jest na odseparowanych fizycznie macierzach secondary backup i umożliwia szybkie odtworzenie na środowisku produkcyjnym.

Panel SVDC, dostępny przez przeglądarkę, daje możliwość samodzielnego stworzenia własnego skonfigurowanego template’a maszyny wirtualnej. Definiowanie podobnych maszyn dla kolejnych środowisk sprowadza się później do jednego kliknięcia, po którym automatycznie buduje się środowisko wirtualne ze wszystkimi konfiguracjami.