Chmura obliczeniowa to popularna forma outsourcingu IT, polegająca na wynajmowaniu infrastruktury i środowisk IT lub oprogramowania u zewnętrznych dostawców, w ramach comiesięcznej opłaty abonamentowej.

Sinersio oferuje chmurę przemysłową w formie: infrastruktury IT jako usługi (ang. IaaS) oraz platformy jako usługi (ang. PaaS).

Model usługowy jest wygodny i opłacalny. Pozwala małych firmom skorzystać z rozwiązań, których jednorazowy zakup nie byłby możliwy w ogóle lub musiałby być odłożony w czasie. Natomiast średnim i dużym firmom pozwala działać bardziej elastycznie w zakresie dynamiki realizacji nowych projektów, będących reakcją na zmiany oczekiwań rynku.

Zastosowanie rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej musi być przemyślane, świadome i odbywać się przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń firmy, która takie usługi świadczy. Dzięki takiemu podejściu – przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na „chmurę”, szybciej osiągnie planowane efekty.

Chmura Sinersio
to zaufany dostawca

Podjęcie decyzji o zakupie rozwiązania w chmurze, to związanie się z konkretnym dostawcą. Dlatego warto ocenić jego możliwości i kompetencje, aby nabrać zaufania. Służy temu np. uczestnictwo w webinariach czy warsztatach organizowanych dla potencjalnych użytkowników. Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznych prezentacjach chmury (webinaria), które organizujemy w terminach indywidualnie uzgodnionych z zainteresowanymi. Organizujemy również konferencje pod hasłem Oswoić chmurę, specjalnie dla przedstawicieli działów IT i menadżerów procesów.

Jakość naszych usług jest składową następujących elementów: dobrej aplikacji do zarządzania (panel cloud), wydajnej i niezawodnej infrastruktury fizycznej naszego data center oraz mocnego zespołu specjalistów stanowiących support. Pokazujemy przedsiębiorstwom najlepsze praktyki w zakresie stosowania rozwiązań opartych na chmurze i doradzamy jak zmienić dotychczasowe środowisko IT pod kątem optymalizacji kosztów.

Chmura Sinersio
to jakość usług

Chmura Sinersio to konkretna technologia

Dokładnie to wirtualne data center, na które składają się m.in.:

4 wirtualizatory
zaawansowane możliwości konfiguracji ustawień sieciowych: router, Firewall, VPN IPSec, VPN site-to-site
serwery, storage, urządzenia sieciowe

Możesz zamienić aktualnie posiadaną infrastrukturę IT na nasze data center lub stworzyć rozwiązania mieszane (hybrydowe) we współpracy z naszymi specjalistami. Sprawdź usługi Sinersio.

Udostępniamy użytkownikom panel SVDC, czyli aplikację, za pomocą której można zarządzać wirtualnymi serwerami i środowiskiem IT. Zakres dostępnych funkcji pozwala m.in. na definiowanie maszyn wirtualnych, rozszerzanie lub ograniczanie zasobów (CPU, RAM, ROOT, DATA), zarządzanie siecią, tworzenie klastrów VM. Dla użytkownika, dostępna jest również dokumentacja przygotowana w postaci czytelnych instrukcji technicznych.

Dostęp do panelu cloud mają tylko użytkownicy danej firmy wskazani w umowie. Aplikacja ma wbudowany również mechanizm uwierzytelniania dwuskładnikowego, który jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo jej użytkowania. Komunikacja przy przesyłaniu danych między urządzeniami użytkowników, a Sinersio Data Center odbywa się za pomocą algorytmów szyfrujących.

Chmura Sinersio
to użyteczny produkt

Chmura Sinersio
to ciągłość dostępu

Gwarancją ciągłości dostępu naszych usług jest niezawodna infrastruktura Sinersio Data Center. Ośrodek podstawowy został oddany do użytku w 2013 roku i jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Wielopoziomowe bezpieczeństwo (fizyczne, organizacyjne, przeciwpożarowe, informatyczne), redundantne (zdublowane) instalacje krytyczne oraz całkowita izolacja ognio- i wodoodpornej komory IT, to tylko niektóre elementy wyróżniające ten obiekt na tle innych.