Zaufanie do chmury rośnie proporcjonalnie
do stopnia jej wykorzystania w biznesie

Kto się boi chmury?

Badania przeprowadzone przez różne źródła wskazują,
że najczęściej są to osoby, które:

dotychczas miały najmniejsze doświadczenia z chmurą
nie mają konkretnej wiedzy o tym, na jakich zasadach działa chmura i do czego można ją zastosować.

Jak to zmienić?

Zdobywać wiedzę, testować rozwiązania i migrować do chmury.

Jakie są najczęstsze obawy
związane z zastosowaniem
chmury obliczeniowej?

  • Czy ktoś będzie miał dostęp do danych?
  • Jak zabezpieczane są serwery przed nieuprawionym dostępem?
  • W jaki sposób będę mieć kontrolę nad swoimi serwerami?
  • Jaką odpowiedzialność i ciągłość działania gwarantuje dostawca usługi?
  • Jak dostawca zabezpiecza siebie i środowiska klientów na wypadek awarii?

DLACZEGO W SINERSIO KLIENT CZUJE SIĘ BEZPIECZNIE?

Tylko klient ma dostęp do swoich danych.
Dane są chronione na wielu poziomach zabezpieczeń fizycznych, sieciowych, proceduralnych. Klient ma prawo do zażądania zapisów z kamer z data center, gdzie przechowywane są jego dane.
Pracownicy Sinersio nie mają dostępu do danych.
Stosujemy szereg zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem m.in: firewall, AntyDDoS, systemy wykrywania zagrożeń IDS/IPS, ochrona fizyczna obiektów data center, uprawnienia dostępu, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, stały monitoring środowisk, algorytmy szyfrujące dane jeszcze przed ich przesłaniem do data center.
Użytkownik ma pełną kontrolę nad swoimi systemami ulokowanymi w środowisku wirtualnego data center Sinersio, dzięki specjalnej aplikacji do zarządzania zasobami, gdzie widzi wszystko co się dzieje. Klient ma hasła dostępowe i poziomy uprawnień, wszystko zapisuje się w logach.
Udzielamy naszym klientom gwarancji na poziom realizacji usług w postaci umowy SLA, w której stosowne zapisy regulują odpowiedzialność Sinersio przed klientem. Gwarantujemy klientom dostępność zasobów zgodnie z parametrami zamówienia.
Stosujemy replikację danych (podwójną, potrójną – decyduje klient), polegającą na wykonaniu określonej ilości kopii, ulokowaniu ich na niezależnych zasobach dyskowych (rozproszony storage), w niezależnych lokalizacjach (różne obiekty DC, w różnych miejscowościach). Posiadamy zautomatyzowany system zarządzania zasobami klienta w przypadku awarii elementów infrastruktury.