Natychmiastowa dostępność serwerów, bez potrzeby inwestowania w sprzęt, konfiguracji i dodatkowych kosztów.

Moc obliczeniowa, dostępność, elastyczność i skalowalność dokładnie taka, jaka w danym momencie jest potrzebna.

Prekonfigurowane, skalowalne, bezpieczne serwery w chmurze dedykowane dla różnych zastosowań (np. hostowanie systemów ERP, CRM, WMS oraz innych specjalistycznych).

Bezpieczeństwo i wysoka dostępność zasobów gwarantowana poprzez autorskie rozwiązanie SINERSIO SECURE PLATFORM.

Zarządzanie zasobami w obrębie prywatnej chmury obliczeniowej i przydzielanie zasobów w zależności od potrzeb, dzięki aplikacji panel SVDC.

Optymalizacja kosztów, opłata pobierana jest tylko za zużyte zasoby (dokładnie zmierzone).

Redundancja danych oparta na trzech geograficznie rozproszonych data center.