Sinersio Virtual Data Center

Sinersio Virtual Data Center (SVDC) to najbardziej zaawansowana technologicznie usługa. Polega ona na udostępnianiu przez Sinersio Polska infrastruktury własnego data center. Składa się z serwerów, systemów pamięci masowej i zasobów sieciowych. Oraz aplikacji (panel do zarządzania), dzięki której użytkownik może samodzielnie konfigurować swoje środowisko IT.

SVDC zapewnia pełną separację logiczną każdego klienta (użytkownika serwerów w chmurze Sinersio Cloud) w sposób uniemożliwiający ingerencję w zasoby przez osoby nieuprawnione. Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość samodzielnego konfigurowania i definiowania zasobów. Nie tylko wielkości zasobów sprzętowych w postaci serwerów czy też pamięci masowych. Ponadto, posiada kontrolę nad przydzieloną mu infrastrukturą sieciową składającą się z urządzeń typu router, firewall i load-balancer.

Możliwości Sinersio Virtual Data Center

W ramach platformy SVDC użytkownik może:

  • Zarządzać serwerami: włącz/wyłącz, zmiana wielkości zasobów RAM/CPU;
  • Administrować na poziomie konta root/administrator;
  • Zwiększać storage/dysk;
  • Zmieniać ustawienia firewall;
  • Zarządzać routerem (wszystkie uruchamiane serwery znajdują się w sieci prywatnej, a ich udostępnienie w sieci internet następuje poprzez router).

Środowisko serwerowe Sinersio Data Center zbudowane jest na bardzo wydajnej platformie hybrydowej. Łączy ona elementy platformy wirtualizacyjnej opartej o cztery wirtualizatory oraz bare metal bazujący na wysokowydajnej infrastrukturze IT.

Każdy z elementów infrastruktury jest redundantny, a funkcja live migration zapewnia nieprzerwaną pracę w przypadku awarii sprzętowych serwera lub macierzy dyskowej.

Snapshot pozwala zrobić kopię migawkową (obraz) maszyny wirtualnej i dysków. Zapisywany jest na odseparowanych fizycznie macierzach secondary backup i umożliwia szybkie odtworzenie na środowisku produkcyjnym.

Panel SVDC, dostępny przez przeglądarkę, daje możliwość samodzielnego stworzenia własnego skonfigurowanego template’a maszyny wirtualnej. Definiowanie podobnych maszyn dla kolejnych środowisk sprowadza się później do jednego kliknięcia, po którym automatycznie buduje się środowisko wirtualne ze wszystkimi konfiguracjami.

Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz usług chmurowych, odpowiednich dla Twojej firmy. Podpowiemy i przygotujemy ofertę.