Po co nam DRaaS?

Zacznijmy może od wyjaśnienia czym jest DRaaS. Disaster Recovery as a Service to nie zwykła kopia bezpieczeństwa, tylko usługa, która ma na celu zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych.

Planowanie ciągłości działania jest dla firmy naturalnym sposobem ochrony przed skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń. Zbudowanie strategii działania w sytuacjach awaryjnych ma na celu uniknięcie przestojów lub całkowitego zablokowania działalności.

Sinersio Disaster Recovery Center to usługa zabezpieczająca klientów przed niespodziewanymi awariami lub zdarzeniami losowymi. W jaki sposób? Nasze zadanie polega na stworzeniu centrum zapasowego dla klienta – centrum, które będzie się znajdować w innej lokalizacji. Lokalizacja ta pozwoli klientowi bezpiecznie realizować swoją działalność, do czasu ponownego uruchomienia lokalizacji podstawowej. Dzięki wdrożonym politykom bezpieczeństwa danych i ciągłości działania przełączenie na systemy zapasowe odbywa się automatycznie, a jasne procedury działania ograniczają potencjalne straty powodowane przestojem.

DRaaSCzy DRaaS zastępuje backup? Nie, w żadnym wypadku! Backup, czyli kopie bezpieczeństwa to podstawa, a DRaaS to następny krok.

W ramach usługi DRC oferujemy biuro zapasowe, ponieważ współczesne środowisko biznesowe wymaga nieustającego kontaktu z klientami, dostawcami, partnerami. Nawet krótkotrwała przerwa może skutkować stratami w postaci utraconych zamówień, niedotrzymanych terminów, a także utratą niezadowolonych klientów.

Jeśli chcesz się przed tym zabezpieczyć, poznać szczegóły i warunki, skontaktuj się z nami.