Migracja do chmury

Migracja do chmury obliczeniowej to proces, którego głównym obszarem wrażliwości jest składowanie i przetwarzanie danych przez podmioty zewnętrzne (dostawców usług). Szczególny nacisk kładzie się na zabezpieczenie prywatności, mobilności, integralności danych i aplikacji oraz ciągłości prowadzenia biznesu. Co zyskuje Twoje firma, gdy zdecydujesz się na przeprowadzenie migracji do chmury z nami? Przede wszystkim pewność, bezpieczeństwo i spokój.

W jakim celu przeprowadza się migrację do chmury?

 • Poprawa dostępności i przejrzystości danych.
 • Zwiększenie automatyzacji procesów biznesowych.
 • Poprawa efektywności wykorzystania zasobów.
 • Konsolidacja środowisk IT różnych działów w firmie, aby poprawić komunikację.
 • Zwiększenie stopnia specjalizacji usług.

Skąd takie zainteresowanie chmurą? 

 • Zmiana świadomości użytkowników.
 • Nowy model prowadzenia biznesu.
 • Trend przechodzenia z Capex (koszty inwestycyjne) na Opex (koszty operacyjne).
 • Niespotykana dotychczas skalowalność środowisk IT.
 • Planowanie i zarządzanie zasobami w modelu agile (zwinnego działania).
 • Gwarancja stałego i profesjonalnego wsparcia.
 • Dostęp do najnowszych technologii.

Dlaczego klienci zmigrowali do Sinersio Cloud?

 • Zbilansowanie wydatków na infrastrukturę IT.
 • Rozwiązanie problemów spadku wydajności.
 • Realizacja na bieżąco zapotrzebowania na moc obliczeniową (sezonowość, ilość projektów).
 • Szybki dostęp do środowisk aplikacyjnych: testowych, deweloperskich, produkcyjnych.
 • Przechowywanie danych w polskim data center.
 • Ciągłość dostępu dla systemów specjalistycznych.
 • Krótki czas wdrożenia usług.

Zastosowanie chmury Sinersio Cloud przyniosło firmom szereg korzyści. Po pierwsze poprawę mobilności, a także zwiększenie wydajności procesów biznesowych. Co więcej, do wartości dodanej należy zaliczyć: konsolidację posiadanych środowisk IT i eliminację błędów ludzkich w zarządzaniu systemami IT. Ponadto zwiększenie elastyczności, efektywności i dynamiki biznesu, a także minimalizację ryzyka inwestycji w IT.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zmigrować do chmury.