Bezpieczeństwo chmury Sinersio zapewnia:

Najnowocześniejsze
w Polsce
Data Center:

 • Klasa TIER III
 • Redundancja (zdublowanie) wszystkich instalacji
 • Monitoring obiektu i terenu wokół obiektu 24 godziny/ 7 dni
 • Podział obiektu na 3 strefy dostępu (zielona, pomarańczowa, czerwona)
 • Całkowita izolacja komory IT (dostęp tylko dla uprawnionych operatorów DC)
 • Zastosowanie ogniotrwałych i wodoodpornych materiałów do budowy komory IT
 • Zautomatyzowane systemy monitoringu wszystkich instalacji w data center
 • Dwustronna elektroniczna kontrola dostępu
 • Ochrona fizyczna 24 godziny/7 dni
 • Nowoczesny system alarmowy wykrywający próby włamania
 • Brak okien, drzwi antywłamaniowe
 • 24 godzinny dozór osobowy operatorów data center
 • Zaawansowany system przeciwpożarowy, wykrywający pojedyncze cząstki dymu
 • System gaszenia oparty o gaz halonowy, który nie szkodzi ludziom i nie niszczy sprzętu
 • Zasilanie awaryjne z agregatu o mocy 1 MW
 • Systemy klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji
 • Podwójna instalacja wody lodowej
 • Układ zimnych korytarzy zamkniętych, stałe parametry środowiskowe
 • Wysoki poziom dostępności w transmisji danych informatycznych dla świadczonych usług
 • Niezależne łącza światłowodowe, różne trasy kablowe, różne punkty wejścia do budynku
 • Routery brzegowe i przełączniki rdzeniowe pracujące w układzie podwójnej redundancji
 • Warstwa szkieletowa oparta na światłowodach jedno- i wielomodowych
 • Warstwa dystrybucyjna oparta na światłowodach i sieci Ethernet
 • Warstwa dostępowa pojedynczej szafy rack oparta na światłowodach i sieci Ethernet
 • Systemy bezpieczeństwa typu firewall
 • Systemy wykrywania potencjalnych zagrożeń IDS/IPS
 • Bezpieczeństwo na poziomie jednostki serwerowej

Infrastruktura
informatyczna
i sieciowa:

Warstwa
programowa

panel do zarządzania
Sinersio Virtual Data Center

 • Środowisko wirtualizacyjne oparte na czterech hypervisorach: XenServer (standardowo), VMWare, Hyper-V, OracleVM
 • Środowisko zabezpieczone przy pomocy firewall
 • Zarządzanie środowiskiem przy użyciu szyfrowanego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL
 • Konta dostępowe zabezpieczone hasłem i mechanizmem two factor authentication (dwuskładnikowe uwierzytelnianie)
 • Rejestracja udanych i nieudanych prób dostępu do systemu
 • Stosowanie odpowiedniej polityki systemowej wymuszającej zgodność haseł z poziomem zabezpieczeń

Stopień zabezpieczeń warstwy fizycznej uznany za WYSOKI i zgodny z rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004.

SLA (ang., Service Level Agreement) na poziomie 99,9%