Stabilne, bezawaryjne działanie = ciągłość dostępu.
To priorytet na drodze budowania wiarygodności biznesowej firmy.

Ciągłość działania po stronie klienta

Stały dostęp do systemów IT, a tym samym do danych umieszczonych w środowisku lokalnym lub zewnętrznym.
Wykonywanie kopii zapasowych nie tylko w ramach lokalnej infrastruktury, ale stworzenie alternatywy w postaci backupu danych do bezpiecznej chmury.
Zadbanie o środowisko odtworzeniowe dla backupu (możliwość wynajmowania takich środowisk na tygodnie lub miesiące w Sinersio).
Zadbanie o stworzenie procedur ciągłości działania oraz przywracania do działania kluczowych procesów firmy po awarii lub katastrofie (disaster recovery).
Zarezerwowanie mocy obliczeniowej i przestrzeni u zewnętrznego dostawcy w celu uruchomienia środowiska produkcyjnego na czas awarii lub testów (docelowo środowisko to jest uśpione).
Opracowanie polityki bezpieczeństwa jako elementu strategicznego dla firmy.

Ciągłość działania po stronie Sinersio

Gwarancja dostępności zasobów zakupionych przez klienta, dokładnie w takiej konfiguracji w jakiej zostało to ustalone.
Redundantne (zdublowane) instalacje krytyczne data center, które gwarantują sprawną pracę obiektu.
Utrzymywanie kopii w lokalizacjach zapasowych w stosunku do ośrodka podstawowego Sinersio Data Center.
Stosowanie rozwiązań technicznych, które automatyzują przenoszenie środowisk klienta na inne nośniki w przypadku rozbudowy infrastruktury IT Sinersio lub ewentualnej awarii elementów infrastruktury.
Stosowanie klastrów niezawodnościowo –wydajnościowych.
Zapewnienie wielopoziomowego bezpieczeństwa (ochrona fizyczna, ochrona sieci, procedury i regulaminy, monitoring środowisk IT oraz CCTV).