Natychmiastowa dostępność serwerów, bez potrzeby inwestowania w sprzęt, konfiguracji i dodatkowych kosztów

Moc obliczeniowa, dostępność, elastyczność i skalowalność dokładnie taka, jaka w danym momencie jest Tobie potrzebna

Prekonfigurowane, skalowalne, bezpieczne serwery w chmurze dedykowane dla różnych zastosowań (np. hostowanie systemów ERP, CRM, WMS oraz innych specjalistycznych)

Bezpieczeństwo i wysoka dostępność zasobów gwarantowana poprzez autorskie rozwiązanie SINERSIO SECURE PLATFORM

Zarządzanie zasobami w obrębie prywatnej chmury obliczeniowej i przydzielanie zasobów w zależności od potrzeb, dzięki aplikacji panel SVDC

Optymalizacja kosztów, opłata pobierana jest tylko za zużyte zasoby (dokładnie zmierzone)

Redundancja danych oparta na trzech geograficznie rozproszonych data center