Odpowiedzialność za świadczony poziom usług wyrażamy w umowie SLA.