SLA – gwarancja na chmurę

SLA – gwarancja na chmurę obliczeniową określa poziom świadczonych usług. Wartość SLA (ang. Service Level Agreement) podaje się w procentach, im wyższy tym lepiej. Wskazuje na czas, w którym infrastruktura informatyczna może być niedostępna. Określa się go w skali roku lub miesiąca.

Jakie składowe zapewniają wysokie SLA?

Przede wszystkim dostępność infrastruktury i sprzętu – ich redundancja (zdublowanie instalacji) oraz klastry niezawodnościowo-wydajnościowe (HA). Ponadto, gwarantowana przepustowość łączy i transfer danych, a także dostępność sieci. Co więcej, kluczowe znaczenie ma również tryb dostępności supportu (najlepiej 24/7) oraz czas od zgłoszenia problemu do jego rozwiązania. Wszystkie te elementy mają wpływ na ciągłość dostępu użytkownika do wirtualnych serwerów.

SLA – gwarancja na chmurę w umowie

Poziom SLA dla usług Sinersio Cloud Standard i Enterprise gwarantujemy w umowie. Co więcej, mamy tam również wpisane kary za niedotrzymanie  ustalonego poziomu.

Dołożyliśmy starań, aby stworzyć usługę chmurową wysokiej jakości. Sinersio Cloud znajduje zastosowanie przede wszystkich w hostingu kluczowych systemów biznesowych takich jak: ERP, CRM, WMS, DMS. Są to systemy wysokiej dostępności, a przerwa w ich działaniu może przynieść wymierne straty dla przedsiębiorstwa. Dlatego potrzebują wydajnych serwerów.

Skontaktuj się z nami. Przedstawimy warunki na jakich świadczymy usługę Sinersio Cloud oraz informacje o tym, co zapewniamy klientom w ramach umowy.