Odpowiedzialność za świadczony poziom usług wyrażamy w umowie SLA.

chematy-totalbacku-finalne-11