Sposobem na skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji we własnej firmie jest współpraca z Outsourcerem, wyspecjalizowanym w tym zakresie.

Backup zależny jest od ilości danych, które można utracić i planowanego czasu ich odtworzenia. Jest jedyną formą ochrony przez wirusami szyfrującymi i atakami cyberprzestępców.
Zarządy firm w porozumieniu z działami IT powinny decydować o ustaleniu współczynników dla kluczowych parametrów backupu takich, jak:

  • RTO (Recovery Time Objective, czyli czas po awarii potrzebny na przywrócenie do działania systemów IT)
  • RPO (Recovery Point Objective, czyli punkt w przeszłości, w którym ostatni raz została wykonana kopia danych – może być dla różnych serwerów)

Naszym klientom oferujemy
backup online, dzięki któremu zyskują:

System TotalBackup
to narzędzie, które zapewnia:

  • Codzienny monitoring poprawności wykonania backupów i raportowanie
  • Wydajność procesu odtworzenia danych
  • Szyfrowanie danych i bezpieczną transmisję do Sinersio Data Center
  • Odporność na nowe wyzwania, dzięki stałemu rozwojowi aplikacji
  • Pewność odtworzeniowa, możliwa dzięki procesom przechowywania danych i testom ich odtwarzalności
  • Krótki czas odtworzenia
  • Dostępność przestrzeni backupowej „od ręki”, w zależności od potrzeb.